Image

Munkavédelem

KOCKÁZATBECSLÉS, MUNKAVÉDELMI- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A munkavédelmi törvény előírja, hogy a meglévő és új munkavállalókra Kockázatbecslést kell készíteni, valamint munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatást kell tartani, és évente felül kell vizsgálni az abban foglaltakat.

A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések is támogatják.
A munkavédelem célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző munkavállalók egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket.
A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit is úgy kell megteremteni a munkát végző ember számára, hogy megelőzhetőek legyenek a foglalkozással összefüggő munkaköri egészségügyi kockázatok és a munkabalesetek.

A munkavédelemnek két fő területe van. Az egyik a munkaegészségügy a másik pedig a munkabiztonság.

A munkabiztonság meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat és ellenőrzi ezen szabályok betartását. A munkabiztonság által támasztott követelmények betartásával megvalósíthatóak a balesetmentes munkavégzés feltételei. A munkavédelmi szabályok és előírások betartásával csökken a veszélyforrások száma.

Veszélyforrásnak minősül minden olyan tényező, amely a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkezik és a munkát végzőre vagy a munkavégzés környezetében lévő emberekre ártalmat vagy veszélyt jelent.

A munka egészségügyi tevékenység célja, hogy a munkavállaló egészségét megóvja a munkahigiénia és a foglalkozás-egészségügy révén.

A munkahigiénia feladata a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok és veszélyek előrelátása, felismerése, értékelése és kezelése.

A foglalkozás egészségügy feladata pedig a munkavégzésből származó vagy a munkakörnyezet okozta megterhelések és igénybevételek vizsgálata, a munkát végző személy munkaköri alkalmasságának vizsgálata, ellenőrzése és elősegítése.

Kérdezze a szakembert!AjánlatkérésKapcsolatfelvételÉrdeklődésonline.

Image